ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ SHEPHERD BRIDGE Η 5η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ TPM Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 29-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΣΤΟ BURDUR

Η 5η συνάντηση TPM, η οποία είναι η τελική συνάντηση του έργου Shepherd Bridge που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος

Read more