Εταιρικό Σχήμα

συντονιστής :

Burdur Επαρχιακή Διεύθυνση Γεωργίας και Δασοκομίας

Τοπικοί συνεργάτες:

-Κυβερνείο Burdur

-Πανεπιστήμιο Mehmet Akif Ersoy

-Προεδρία Γεωργικού Επιμελητηρίου Burdur

Διεθνείς εταίροι:

-Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου

-Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα

-Ελληνικό Ινστιτούτο Ερευνών