Διεθνική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα.

Η 4η συνάντηση TPM του Shepherd Bridge Project πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα στις 14-15 Μαρτίου 2022 με τη συμμετοχή όλων των εταίρων. Veli PEKSÜSLÜ, συντονιστής έργου της Επαρχιακής Διεύθυνσης Γεωργίας και Δασών του Burdur, D.Selin CANDAN, Ercan ÇELİK, Mehmet Akif Ersoy Πρύτανης του Πανεπιστημίου Adem KORKMAZ, Αντιπρύτανης Hüseyin DALGAR, Prof.Özkan ELMAZ, Burdur Πρόεδρος Επιμελητηρίου Γεωργίας παρευρέθηκαν στη συνάντηση διοργανώθηκε από την ελληνική ομάδα. , Hüsnü ŞAKI,Κυβερνήτης Burdur Ramazan ŞENCAN, Mahizer KARS, ένας από τους εταίρους της Ισπανίας, Πανεπιστήμιο Cordoba, Κτηνιατρική Σχολή Καθ. Ο Δρ. Carlos C. Perez Marin, Dolores Katalina Marin, Francisco Maroto, Σέρβοι εταίροι Καθ. Danijela Kirovski, Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σερβίας, Ljubomir Jovanovic και Έλληνας συνεργάτης, Ελληνικό Ινστιτούτο Ερευνών Καθ. Ευαγγελία Ν.Σωσίδου, Μαρία-Αναστασία ΚΑΡΑΤΖΙΑ, Άννα ΔΕΔΟΥΣΗ, Συμμετείχαν οι Κωνσταντίνος ΡΕΚΚΑΣ, Σωτήρης ΠΑΤΣΙΟΣ, Μαρία-Ζωή ΚΡΙΤΣΑ και Χριστίνα ΛΙΓΔΑ.

Η συνάντηση ξεκίνησε με τη ζεστή φιλία και φιλοξενία της ελληνικής ομάδας. Ολοκληρώθηκε με τον αναλυτικό προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, τις εργασίες που θα γίνουν από τους εταίρους και τη συζήτηση του επόμενου εκπαιδευτικού ημερολογίου.

You May Also Like