Seminar obuke o širenju projekta Shepherd Bridge održan je pod rukovodstvom MAKU-a.

Događaj seminar aktivnosti diseminacije projekta Pastirski most koji se sprovodi u okviru programa Erazmus+ pod koordinacijom Pokrajinske uprave za poljoprivredu i šumarstvo Burdur održan je 1. septembra 2022. godine; Projekat se odvijao u hotelu Lavanta pod vođstvom Univerziteta Burdur Mehmet Akif Ersoi. Seminar održan sa projektnim partnerima iz Turske; Prisustvovali su i pastiri iz provincija Burdur, Antalija i Isparta, vredni akademici i osoblje iz nevladinih organizacija.
Ozkan Elmaz, projektni menadžer MAKU-a koji je vodio seminar, naveo je da je projekat podržan od strane Turske nacionalne agencije i Evropske unije i rekao da je njihov cilj podizanje svijesti o ovčarskoj profesiji.
Napominjući da Turska mora da ispuni većinu svog deficita mesa od ovaca i koza, Elmaz je rekao:
„Da bismo zatvorili ovaj jaz i održali pastirsko zanimanje, možemo povećati interesovanje mladih za ovu profesiju. Društveni život pastira treba unaprediti, možemo stvoriti slične sredine u inostranstvu i omogućiti im lagodniji život. Znamo da je to jedna od ekonomski najunosnijih profesija.
Razvili smo holistički projekat sa guvernerstvom Burdura i Pokrajinskom upravom za poljoprivredu i šumarstvo uzimajući u obzir ove aspekte profesije. Imamo inostrane partnere u Grčkoj, Srbiji i Španiji, gde je razvijeno ovčarstvo. Napominjući da je 10 naših pastira u Srbiji i Grčkoj prošlo petodnevnu praktičnu i teorijsku obuku uz program razmene projekata, Elmaz je rekao da su pastiri videli slične i različite prakse u ovim zemljama. Osim toga, kada su se vratili, imali su priliku da pričaju o svom znanju drugim pastirima. Ovo je bila svrha današnjeg seminara, na našem seminaru je učestvovalo blizu 100 pastira iz našeg kraja.”
Pored toga, Elmaz je naveo da su napravili program obuke za pastire koji su odvedeni u Evropu, „Sa partnerima na projektu pripremili smo knjižice o rasama životinja, na šta treba obratiti pažnju u pogledu uzgoja, koje su kulturološke razlike. " rekao.
Na seminaru su pastiri koji su odlazili u zemlje partnere Srbiju i Grčku imali priliku da ostalim pastirima koji su prisustvovali seminaru i akademicima koji rade u ovoj oblasti, ispričaju o obuci koju su prošli o stočarstvu i svom znanju i iskustvu o preduzeća u koja su otišli.
Pored seminara; prof. Mustafa Tekerli sa Univerziteta Afion Kocatepe „Studije rehabilitacije u ovčarstvu u Turskoj“, prof. sa Univerziteta Hatai Mustafa Kemal. Mahmut Keskin „Trenutna situacija u uzgoju koza u Turskoj“, prof. sa Univerziteta Sivas Cumhuriiet. Iusuf Ziia Ograk "Karakteristike psa Kangal i Kangal Akkaraman ovaca", vanredni profesor sa Univerziteta Mehmet Akif Ersoi. Erai Doku je takođe doprineo svojim izlaganjem na temu „Putevi kojima su sledili pastiri u regionu Teke od prošlosti do sadašnjosti“.

You May Also Like