ZAVRŠNI SASTANAK PROJEKTA SHEPHERD BRIDGE 5. TPM SASTANAK ODRŽAN 29-30. SEPTEMBRA 2022. U BURDUR

ZAVRŠNI SASTANAK PROJEKTA COBAN BRIDŽ 5. TPM SASTANAK 29-30. SEPTEMBAR 2022 U BURDURU
5. sastanak TPM, koji je završni sastanak projekta Shepherd Bridge koji se sprovodi u okviru programa Erazmus+ pod koordinacijom Pokrajinske uprave za poljoprivredu i šumarstvo Burdur, održan je 29. septembra 2022. godine u sali za sastanke Pokrajinske uprave Burdur. Uprava za poljoprivredu i šumarstvo. Srpski partner na sastanku održanom pod koordinacijom Pokrajinske uprave za poljoprivredu i šumarstvo; Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, prof.Danijela KIROVSKI i Ljubomir JOVANOVIĆ, Turska partneri; Pokrajinski direktor poljoprivrede i šumarstva Burdur Mehmet TUGRUL, zamenik pokrajinskog direktora Erol KOC, menadžeri filijala, menadžeri okruga, koordinator projekta Veli PEKSUSLU, D.Selin CANDAN, Ercan CELIK, Mehmet Akif Ersoi, zamenik rektora Univerziteta HufOz, Prof. Mahiie OZCELIK, Assoc.
Koordinator projekta Veli PEKSUSLU, u uvodnom govoru sastanka; Rekao je: „Projekat Shepherd Bridge je počeo 2019. godine i projekat je do danas došao uz veliki samopožrtvovni rad zajedno sa partnerima. Osvrćući se na aktivnosti projekta, PEKSUSLU je rekao: „Uz zalaganje svih partnera pripremili su brošure koje će pastire usmeravati u njihovim profesijama. Pored toga, u okviru projekta odveli su ovčarke Burdur u Srbiju i Grčku, gde oni su prošli obuku od tamošnjih profesora i dobili su ideju o različitim tehnikama hranjenja i uzgoja gledajući živote pastira, životinje koje su gajili i poslove. Oni jesu“, rekao je on.

PEKSUSLU je nastavio svoje reči rekavši da ništa od ovoga ne bismo mogli da uradimo bez naših dragocenih pastira i zahvalio se pastirima i svima koji su doprineli projektu i poručio da će nastaviti da prave nove projekte.
Ovčar Sumejra KORKMAZ, koja je u okviru projekta otišla u Solun, Grčka, rekla je: „Veoma je srećna što je deo ovog projekta, da je pastirska profesija teška, ali ne i teška jer to radi sa ljubavlju, da može da ode u zemlju sa ovim projektom uz podršku svog supruga, uprkos činjenici da ima posao koji ne radi danonoćno, obukama koje je tamo dobila, zahvaljujući poslovima koje vidi i ljudima koje poznaje, on stvara svest u svom radu i životu”.
Pokrajinski direktor poljoprivrede i šumarstva Burdur Mehmet TUGRUL; Zahvalivši se gostima koji su došli na završni skup i svima koji su dali doprinos projektu, on je rekao da je projekat veoma važan projekat za ustanovu, da su vredni pastiri zahvaljujući projektu otišli ​​u inostranstvo, a da su pastiri naše zemlje i drugi strani pastiri razmenjuju profesionalne ideje za nas su veoma važne i vredne. Takođe TUGRUL; Takođe je rekao da je rad u skladu sa našim drugim institucijama povodom projekta projekat za primer u smislu kontinuiteta ovih projekata.
Huseiin DALGAR, prorektor Univerziteta Burdur Mehmet Akif Ersoi; Postoji oko 40 projekata koje smo realizovali u oblasti stočarstva već 5 godina. Pored toga, postoje brojne obuke koje naši nastavnici održavaju našim poljoprivrednicima u našim selima. Mi smo univerzitet kome je država dodelila posebnu misiju našem regionu u smislu davanja doprinosa razvoju regiona u određenoj oblasti, kao i obrazovanja i istraživanja, što je i osnovni zadatak našeg univerziteta. Takođe smo veoma zadovoljni ovim očekivanjem i stalno radimo sa našim poljoprivrednicima i institucijama na tome šta možemo više da uradimo.Zahvaljujemo se jednom od njih u ovom projektu i našim profesorima Veterinarskog fakulteta koji su učestvovali u zajedničkom radu sa Pokrajinskom direkcijom, našem pokrajinskom direktoru na podršci i drugom projektnom timu. Kao univerzitet, nastavićemo da radimo u saradnji sa ovim delatnostima, organizacijama i institucijama. Znamo da naši pastiri imaju težak posao, ali neka i dalje proizvode, mi smo uvek uz njih. Kao univerzitet, uvek smo spremni za finansijsku i moralnu podršku.”

You May Also Like