2.LTT sastanak je održan u Solunu, Grčka

Projekat Shepherd Bridge realizovan u okviru Erazmus+; Drugi događaj obuke za podučavanje učenja (LTT) koordinirao je partner na projektu Grčka između 23-28.06.2022.; Održalo se u Solunu u Grčkoj. Obuka održana u Solunu; Pored pastirica iz Burdura; Projektni tim Pokrajinske uprave za poljoprivredu i šumarstvo Burdur, projektni tim Burdur guvernera, projektni tim Univerziteta Burdur Mehmet Akif Ersoi, projektni tim Poljoprivredne komore Burdur i zemlje partneri na projektu; Učestvovali su projektni tim Univerziteta Kordoba u Španiji i Univerziteta u Beogradu u Srbiji.
Prvog dana događaja; Tokom toplih razgovora burdur ovčara sa Grčkom i drugim partnerima, pastiri su učesnicima poklonili burdur šalvar, pisanje i ručno pletene čizme. Ostali dani manifestacije nastavljeni su prezentacijama.
Pored toga, poseta je farmama ovaca i koza u regionu Katerini, koji je jedan sat udaljen od grada. Prilikom obilaska, vlasnici su davali informacije o lokalnim mlečnim kozama. Pored toga, pastiri i svi učesnici imali su priliku da degustiraju kozje sireve koje proizvode sama preduzeća.
Na kraju petodnevne obuke održane su obuke grčkih, španskih, srpskih i turskih stručnjaka za ovčarstvo. Pored toga, posećene su i mala stočarska preduzeća u Grčkoj.

You May Also Like