Proje Özeti

ÇOBAN KÖPRÜSÜ PROJE GENEL ÖZETİ

Çobanlık mesleği tüm ülkelerin refahı için büyük önem taşıyan mesleklerden biri olmasına rağmen günümüzde yok olmaya yüz tutmuştur. Avrupa da ve ülkemizde küçükbaş hayvan sayısında artış devam ederken işletmeler sürülerini yönetecek bilinçli çoban bulmakta zorlanmaktadır. Bu yüzden de işletmedeki hayvan sayısını düşürme yoluna başvurmaktadır. İlimizdeki koyun keçi sayısının fazlalığına rağmen bu sürüleri yönetecek yeterli sayıda çoban bulunamamaktadır. Var olan çobanlarımızın bilinç düzeyinde Avrupa standartlarına göre eksiklikler vardır.

Çobanlarımızı daha bilinçli hale getiremezsek yada çobanlık mesleği konusunda bir farkındalık

oluşturamazsak küçükbaş hayvancılıkta elde edilen verim de düşecektir. Dolayısıyla ulusal ekonomiyi de olumsuz etkileyecektir.Projenin hedefi çobanlık mesleğine karşı farkındalığı arttırmak ve var olan çobanlarımızın bilinç düzeyini artırarak Avrupa standartlarına taşımak ve böylece küçükbaş hayvan üretimin, et ve süt ürünlerini de kapsayan verimliliği artırmaktır.

Projenin Amaçları

1-Çobanların sektördeki önemlerini fark etmelerini sağlamak

2- Çobanlarımızın koyun-keçi yetiştiriciliği konusundaki bilinç düzeyini arttırmak

3- Çobanların refah seviyelerini yükseltmek

4- Küçükbaş hayvan işletmelerinde hayvan refahına yönelik uygulamaları arttırmak

5- Koyun ve keçi işletmelerinde yeni anlayışların benimsenerek uygulanması

6- Küçükbaş hayvan işletmelerinin daha iyi duruma gelmesi için daha iyi stratejiler geliştirmek

7- İşletmelerde Avrupa Hayvan Refahı kriterlerine uygun üretim yapılmasını sağlamak

Proje toplamda 7 ortakla yürütülecektir. Projede 2 kısa dönem eğitim etkinliği düzenlenecektir. Bu eğitimlerin ilki Sırbistan’ da ikincisi ise Yunanistan’ da yapılacaktır. Bu eğitimlerin amacı mesleki eğitim için yeni yaklaşımları benimseyerek, bu yöntemin mesleki becerilerine yansımasını sağlamaktır. Bu eğitimler sonrasında katılımcıların profesyonel yetkinlikleri, bilgi ve becerileri artacaktır.

Ayrıca; bu proje katılıcılara iyi uygulamaları yerinde görerek bu yeni öğrenim metotlarını kendi işletme, kurum ve kuruluşlarında kullanma fırsatı sunacaktır.

Proje kapsamında çobanlık mesleğine olan farkındalığı artırmak ve daha geniş kitlelerde çobanlara ulaşarak bilinç düzeyini artırmak amaçlı yerel eğitim kursları düzenlenecektir.

Bu kurslar yok olmaya yüz tutmuş çobanlık mesleğini Avrupa standartlarında kriterlerle yeniden biçimlendirilmesini, yerel koyun keçi ırklarını doğada yaşam becerilerini ve farklı çoban kültürlerinin içerecektir.

Çobanların meslekleri gereği sosyal, topluma uzak olması sorununu çözmek adına her zaman

ulaşabilecekleri bir bilgilendirme platformu oluşturulacaktır.