Εναρκτήρια Συνάντηση Shepherd Bridge

Η Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, 26 Φεβρουαρίου 2020, 9:00-14:30 (Brussels time). Συμμετείχαν οι επιστημονικά υπεύθυνοι του έργου από κάθε εταίρο και συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα. Λόγω της καθυστέρησης στο χρόνο έναρξης υλοποίησης του έργου (εκπόνηση και υπογραφή συμβολαίων),  συζητήθηκε και συμφωνήθηκε ένα νέο χρονοδιάγραμμα για όλα τα Intellectual Outputs. Επιπλέον, αποφασίσθηκε ότι το έργο θα παρουσιάζεται σε όλα τα επίσημα έγγραφα και σε δράσεις δημοσιοποίησης ως ‘Shepherd Bridge’ μαζί με τα λογότυπα της ΕΕ, Erasmus + και τα λογότυπα των εταίρων.

O Συντονιστής αναφέρθηκε στην προετοιμασία της 1ης έκθεσης με ημερομηνία υποβολής την 30η Ιουνίου και ζήτησε από τους εταίρους να αποστείλουν τα σχετικά αποδεικτικά έως 15 Ιουνίου.

Τέλος, ζητήθηκε από τους εταίρους να καταθέσουν μια λίστα με στοιχεία επικοινωνίας για τους δυνητικούς χρήστες των Intellectual Outputs στη χώρα τους.

You May Also Like