İspanya’da Ulusötesi Proje Toplantısı Gerçekleştirildi

Erasmus+ kapsamında uygulanan Çoban Köprüsü Projesinin Ulusötesi toplantısı (TPM) İspanya koordinatörlüğünde 8-9 Ekim 2021 tarihleri arasında Cordoba Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde gerçekleşti.

Proje koordinatörü olan Türkiye’den Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur Tarım ve Orman İl Müdürlüğü proje ekibi, Burdur Valiliği proje ekibi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi proje ekibi, ve Burdur Ziraat Odası proje ekibinin yüzyüze katılımı ve diğer ortaklar Sırbistan ve Yunanistan’ın online katılımıyla gerçekleşti.

2 gün süren TPM toplantısında fikri çıktıların son çalışmaları, bütçe kalemleri ve Yunanistan’da yapılacak TPM ve LTT toplantı takvimi konuları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İspanya ortağının sıcak karşılamasıyla gerçekleşen toplantı karşılıklı memnuniyetle sona erdi.

Bunları da sevebilirsiniz